Energie soorten

Energie is niet zomaar energie want er bestaan meerdere soorten. Energie kan namelijk uit meerdere bronnen afkomstig zijn. De meest bekende vorm van energie zoals wij die kennen is grijze energie. Grijze energie is afkomstig van uitputtende bronnen die de aarde ons biedt. Dat zijn onder andere kolen, olie en gas. Toen duidelijk werd dat we deze energie konden gebruiken werd er dan ook gebruik van gemaakt. Het gevolg daarvan is dat deze bronnen uitgeput zijn en straks niet meer voorradig. 

Grijze energie tast milieu aan

Een ander gevolg van het gebruik uitputtende bronnen is ook dat het niet zo goed voor ons milieu is. Daarom worden er tegenwoordig andere energiesoorten ingezet om ons te kunnen voorzien van energie. Energie word met grijs aangeduid omdat het uit fossiele brandstoffen word verkregen. De onuitputtelijke bronnen zijn de zon, het water, de wind kortom alle elementen die niet uit te putten zijn. De kleur waarmee deze energie word aangeduid is groen. We spreken dan van groene energie of ook duurzame energie en dit is tegenstelling tot grijze energie wel goed voor ons milieu.

Groene energie is dus de noemer voor energie dat word verkregen uit onuitputtelijke bronnen. Maar welke soorten worden hiertoe gerekend?

Zonne-energie en thermische energie

Zonne-energie deze vorm van energie word verkregen met behulp van zonlicht. Zonlicht dat door zonnepanelen opgevangen wordt wordt weer omgezet in zonne-energie. Thermische energie wordt ook met behulp van de zon verkregen dit is zonne-energie dat weer in warmte wordt omgezet. De capaciteit van de zonnestralen die onze aardbol bereiken zou onze hele aardbol van zonne-energie kunnen voorzien. Alleen is de techniek daarvoor nog niet toereikend. Er word naar hartelust geëxperimenteerd met de zon en zonne-energie. Om zonne-energie te kunnen opwekken is er alleen wel een hele grote oppervlakte nodig.

Windenergie als energiesoort

Windenergie valt onder groene energie want met wind kan ook energie geproduceerd worden. Dit gebeurt met windmolens en turbines. De windturbine maakt gebruik van de wind om hiermee elektrische energie op te wekken. Waar het in de vorige eeuw nog een grote investering bleek om windenergie te produceren is dat anno 2017 wel anders. Overal ter wereld rijzen er windparken op de ene nog groter dan de andere. Omdat een enkele windmolen goed is voor ongeveer 750 kWh worden er daarom ook windparken gebouwd. Deze windparken kunnen een grotere groep consumenten in hun energiebehoefte voorzien.

Water energie

Water energie word verkregen met een watermolen, en uitmondend in een grote waterkrachtcentrale. Het beginsel van waterkracht energie is gelijk aan windenergie want er worden immers ook turbines gebruikt om elektrische energie op te wekken. Toch wordt er nog niet zoveel gebruik gemaakt van waterkracht energie in Nederland. In het buitenland wel weer en sommige energieleveranciers leveren ook een klein percentage waterkracht energie in hun mix.

Biomassa energie

Biomassa energie kan makkelijk worden gemaakt met ons eigen huis tuin en keuken afval. Ook kunnen er andere organische materialen worden gebruikt hiervoor. Het afval wat in dit geval gebruikt word kan verbrand worden of door vergisting. Slib dat zich bevindt in onze riolen wordt gebruikt in daarvoor gemaakte zuiveringsinstallaties en daaruit ontstaat ook biomassa. Houtsnippers die verbrand worden in pelletkachels of verbrandingscentrales vallen ook onder de noemer biomassa.

Groen gas

Groen gas wordt verkregen uit gas dat duurzaam word gemaakt. Biogas kan dus worden opgewaardeerd en toch dezelfde kwaliteit behouden als aardgas. Biogas wordt gemaakt van afval uit de tuin, groenteresten, fruitresten maar ook koeienmest. En omdat groen gas dezelfde kwaliteiten heeft als aardgas kan het dus prima worden toegevoegd aan ons gasnetwerk. Andere soorten groen gas zijn CNG en LNG gas. CNG vindt je bij tankstations bijvoorbeeld, het is methaangas dat onder hoge druk word gezet. LNG is vloeibaar methaan dat extreem koud word gemaakt naar een temperatuur van – 162 graden celsius.

Kernenergie

Als laatste kernenergie wat overigens niet groen genoemd kan worden word verkregen door atoomkernen te splitsen van uranium. Wel is het zo dat het CO2 gehalte dat hierbij vrij komt veel minder is in tegenstelling tot grijze energie. Het produceren van kernenergie kent dan ook risico’s omdat  er radioactief materiaal vrijkomt. Deze komen terecht in onze atmosfeer wat dit uiteindelijk zal doen weet niemand.

Welke groene energie krijgen wij thuis geleverd?

Wij als consument krijgen het meeste te maken met zonne-energie, windenergie, biomassa energie en waterkracht energie. Wanneer u start met energie vergelijken kunt u voor de optie duurzame energie kiezen. De herkomst ervan word beschreven bij de extra informatie. Meestal leveren de energieleveranciers windenergie aan en op een kleinere schaal zonne-energie, biomassa en waterkracht. Als u persé Nederlandse groene energie geleverd wilt krijgen dan kunt u dit ook aangeven. De beste energie hoeft niet altijd grijze energie te zijn. Dit kan heel goed groene energie zijn en er zijn amper prijsverschillen. Dus wilt u uw steentje bijdragen aan ons Nederlandse klimaat? Dan kiest u het beste voor de goedkoopste en groenste energie van Nederlandse bodem. Vergelijken van groene energie doet u hier zodat u binnen een paar seconden de beste deal voor uw adres kunt vinden.

Een reactie plaatsen